EXPOSIÇÃO DE PINTURA "NARUREZAS" QUE PODERÁ SER VISITADA ATÉ 3 DE JULHO

Mari del Carmen Calviño iglesias, pintora española. Nacida en A Xesta Lalín (PONTEVEDRA) en el año 1938. Pintora de familia de maestros, se traslada a temprana edad a la ciudad de La Coruña, donde realizará sus estudios artísticos desarrollando en esta ciudad su actividad pictórica, creó su propio taller en el año 1984, imparte clases a numerosos alumnos desde ese año. Organizando bianualmente exposiciones de los mismos en salas tales como la Delegación de Cultura la estación marítima de La Coruña en la sala PALEXCO DEL EXMO AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD. etc. De las múltiples colaboraciones de la artista resaltaremos la hecha en el suplemento semanal .Cataventos. (Revista incluida en el .Ideal Gallego.); En la revista cultural .Faro de Monte Alto. En el año 1996 se le concedió el Cardo de Plata de las Hogueras de S. Juan. Se la nombra pregonera de la XI Fiesta del Solsticio Poético en el año 1998. Cuyo pregón titulado .Luna en cuarto menguante. lee en el paraninfo del Instituto Eusebio da Guarda el 23 de Junio del ya citado 1998. Pertenece a asociaciones culturales y artísticas como .Asociación de Artistas de La Coruña. con sede en la calle Riego de Agua.-de la que actualmente es su vicepresidenta.-.Asociación de pintores y escultores. con sede en Madrid.-al AGAEC.-con sede en Santiago de Compostela..-A la .Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular. (SELICUP). En el 05 participó en el congreso Internacional de SELICUP con la comunicación .Luces de mi tierra.. Ha sido nombrada accademico por las Accademias .Il Marzocco. (Florencia) .GRECCI MARINO. (Vinzanglio), ITALIA. La Accademia Internacionale Santarita, la NOMBRA .Accadémici ad honorem per LŽOrdine Michelangelo Buonarroti., concediéndole el Gran trofeo Internacionale delle Arti 2007. Esta con sede en Turín. Tiene en su haber la Medalla de Oro y el Diploma de la .Federación de Galerías de Arte. de FERRARA (Italia). El premio .Cormé-Tura por méritos artísticos, el primer premio en el II Saló Internacional D'Arts Plástiques. de St.Jaume de LLierca (Gerona ctc). Recientemente la premiaron en el V Saló Ayuntament St. Joan Les Fonts.

sexta-feira, 25 de setembro de 2009

domingo, 20 de setembro de 2009


QUANDO OS SONHOS SÃO PINTURA

CANDO OS SOÑOS SON PINTURA


Falar sobre Mari Carmen Calviño é falar da dozura, da tenrura, da esperanza, da fortaleza, da confianza na vida, da cordura, da temperanza, da seguridade en si mesma. Coñezo á persoa e sei da súa sutileza, da súa sensibilidade e da imaxe de confianza que desprende. Mari Carmen Calviño é, indubidablemente, a miña amiga. Eu ben sei que cando se fala dun amigo non se deben facer falsos eloxios ou gabanzas incertas. Por iso, consciente desta regra ética, sei que non vou máis alá do que debe ser cando desta artista falo no xeito no que o fago. Mari Carmen é así, unha muller, unha muller-artista que fala cos pinceis como fala coas verbas, xeralmente axeitadas, comedidas e cargadas de mensaxes que van máis alá do rigoroso sentido semántico.

Coñecín a Mari Carmen hai anos, cando ámbolos dous faciamos ensaios para afianzar os nosos coñecementos de debuxo, procurabamos asegurar a técnica do color e tentabamos adquirir coñecemento dos medios para expresar as nosas inquietudes pictóricas. Éramos veciños de estudio e cabalete.

Por iso agora estou a falar da súa pintura, circunstancia que para min é un honor, á vez que unha satisfacción, aínda que as miñas expresións se poidan ver empanadas polas moitas outras, de xentes verdadeiramente doutas, que antes ca min o fixeron.

A pintura de Mari Carmen parece sinxela, fácil de comprender, ao alcance de calquera que a ela se aproxime. Máis eu discrepo e atrévome a asegurar que para interpretar esta pintura hai que ir precavido se se quere chegar a asimilala. Houbo quen dixo que a pintura de Miró parecía pintada por un neno... Houbo quen manifestou que a pintura de Picasso podía facela calquera... Houbo quen asegurou que a pintura de Saura non eran máis que trazos dun groso pincel encharcado de pintura negra... Houbo quen expresou que a pintura de Dalí era copiable... ¡ Que de barbaridades se dixeron!... Pois ben, aquí estamos diante dunha pintura tamén singular, tanto que, antes de emitir unha opinión, debe un meditala, sopesala, contrastala, se un non quere trabucarse e quedar en evidencia. A pintura de Mari Carmen non pode encadrarse no naturalismo, no surrealismo ou no expresionismo, pero é evidente que ten algo de todos eses ismos. Se non, vede eses bodegóns, esas paisaxes, esas mariñas, esas figuras. Predomina en todos o color que suxire fantasías, o volume que deixa estelas, a luz que vai máis alá de realidade, e, no fondo, alá recollido no cartafol das formas, ese misterio senlleiro que nos quere dicir algo que será individual e que cada quen percibirá no idioma que mellor entenda. Ese don particular de transmitir sensacións extraordinarias é a máis seria propiedade da pintura desta pintora.

Recorramos a súa exposición coma se dunha senda máxica se tratase, pois é maxia o que emana deses lenzos. Miremos detidamente cada un deses cadros, en silencio, sen presa; deixemos que os ollos se zarrapiquen con esas pingas de color e compoñan a figura imaxinada, e de seguro veremos que cada un será impactado dun xeito diferente, tentando ver algo que non está pero que se intúe misturado no color e no debuxo; deixemos en liberdade a imaxinación, que se perda nas imaxes, e seremos testemuñas dun novo renacer nesa realidade que a pintora nos trae e nos está a amosar.

A pintura de Mari Carmen Calviño é poesía da boa. Cada cadro é un poema... ¿ou será que cada cadro é unha estrofa dun único poema do que o ritmo está no latexo da mesma pintora?...

Que cada quen sinta o que poida, pois no sentir está a supervivencia. Deica logo.

Xosé Manuel Cairo Antelo

terça-feira, 15 de setembro de 2009

Pesquisar este blog

Marcadores

Minha lista de blogs